មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
លទ្ធផលនៃការស្វែងរក គឺ៖ ()ឯកសារចុងក្រោយ
  Getting started...pdf  Getting started...pdf
  CV...docx  Dormitory management system...pdf
  អេកូទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព ...pptx  Travel agency ...docx
  Business Plant Fashion Night c...pptx  communities Role sustainable i...docx
  អ្នកគ្រប់គ្រងដំណើរកាសណ្ឋាគារ ឬ...pdf  អនុប្រធានផ្នែកការិយាល័យជួរមុខ ...docx
  សវនករពេលយប់ ...docx  ប្រធានក្រុមទទួលកាកក់...pdf
  បេឡាធិការក្នុងការិយាល័យជួរមុខ ...docx  បុគ្គលិចអាងហែលទឹក ...pdf
  ចំណូលសណ្ឋាគារ ឬខុនដូរ ...pdf  to be succeed leader ...pdf
  To be a good leadership ...pdf  Private movie theater ...pdf
  Fashion Night club ...docx  Night Manager job duties and r...pdf
  Night Auditor job Description ...docx  Assistant Front office Manager...docx
  Entrepreneurship ...pptx  Human Resource Management ...ppt
  Hotel Operation Manager ...docx  Front office Supervisor ...pdf
  កំណាព្យអ្នកចម្ការ...pdf  រៀនប្រើគំនិត...jpg
  ទស្សនៈវិស័យ...jpg  ការប្តូរការគិត...jpg
  java...ppt  សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត...pdf
  សេចក្ដីរំលឹកដាស់តឿន....pdf  ច្បាប់ប្រដៅជនប្រុសស្រី...pdf
  កំណាព្យសាកល្បង...pdf  ជញ្ចៀនអភ័ព្វម្ឋាស់ក៏ងាប់ឥតប្រយ...pdf
  ស្នាដៃអាចារ្យហែម ចៀវ...pdf  ប្រវត្តិ អាចារ្យ ហែម ចៀវ...pdf
  បណ្ដាំលោកតាក្រមង៉ុយ...pdf  ប្រវត្តិរបស់លោកតាភិរម្យង៉ុយ...pdf