មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
លទ្ធផលនៃការស្វែងរកតាមរយៈមុខវិជ្ជា ធានាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ គឺ៖ ()ឯកសារចុងក្រោយ
  ប្រភេទនៃការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូ...pdf  ប្រភពចរន្តថេរហ្វែត(Eng Ver.)...pdf
  ត្រង់ស៊ីស្ទ័រដាលីងតុង(Eng Ver....pdf  រឿង សឺមអ្នកបើកឡាន...pdf
  រឿង មាលាដួងចិត្ត...pdf  រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន...pdf
  ដំណែង​ស្នេហ៍​រាជនី​...pdf  រឿង ក្រុង​ឧត្តុង្គ...pdf
  ប្រភេទកាប៉ាស៊ីស្ទ័រ(Eng Ver.)...pdf  រូបមន្តExcelជាភាសាខ្មែរ...pdf
  សេចក្ដីចាប់ផ្ដើមនៃកាប៉ាស៊ីស្ទ័...pdf  ឌីយ៉ូតហ្សត់គីschottky diode( E...pdf
  សៀគ្វីតម្រឹមជាមួយឌីយ៉ូត(Eng Ve...pdf  ឌីយ៉ូតនៅក្នុងបន្ទះសូឡា(Eng Ver...pdf
  LED (Eng Ver.)...pdf  ឌីយ៉ូតហ្សែនណឺ (Eng Ver.)...pdf
  អ្នកបម្លែងACទៅDcរលកពេញ-full wa...pdf  ឌីយ៉ូតអនុភាព​ និង អ្នកបម្លែងAC...pdf
  ឌីយ៉ូតស៊ីញ៉ាល់(Eng Ver.)...pdf  សង្ខេបឌីយ៉ូតថ្នាំងPN​(Eng Ver....pdf
  ទឹ្រស្ដីថ្នាំងPN (Eng Ver.)...pdf  សឺមីកុងឌុចទ័រមូលដ្ឋាន(Eng Ver....pdf
  សង្ខេបរេស៊ីស្ទីវីតេ(Eng Ver.)...pdf  វ៉ារុីស្ទ័រ(Eng Ver.)...pdf
  សង្ខេបមេរៀនរេស៊ីស្ដង់(Eng Ver....pdf  រេស៊ីស្តង់ក្នុងសៀគ្វីចរន្តឆ្លា...pdf
  អត្រាកម្រិតអនុភាពរេស៊ីស្ដង់(En...pdf  ផលសងប៉ូតង់ស្យែល(Eng Ver.)...pdf
  រេស៊ីស្ដង់តជាស៊េរីផងនិងខ្នែងផង...pdf  រេស៊ីស្ដង់តជាខ្នែង(Eng Ver.)...pdf
  ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំង១៥...pdf  អំពីធនាគារកណ្ដាល...pdf
  រេស៊ីស្ដង់តជាស៊េរី(Eng Version...pdf  កូដពណ៌លើរេស៊ីស្ដង់(Eng Version...pdf
  ប្រភេទរេស៊ីស្ដង់(Eng Version)...pdf  គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចមូលដ្ឋានទាំង៧...pdf
  តម្លៃ​ស្នូល - Core Value (AMK)...jpg  រូបមន្តជីវវិទ្យា ការសំដែងចេញនៃ...pdf
  រូបមន្តជីវវិទ្យាADNជាទម្រព័ត៌ម...pdf  Google classroom...pdf