មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  តើអង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ (OCS) ជាអ្វី.docx
ទំហំ៖ 153.91KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2011-09-16ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ យុទ្ធសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ីវត្ថា
ការពិពណនា៖ OCS (Organisation de Coopération de Shanghai)
ចែករំលែក   781 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ