មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  រឿង មហាចោរនៅទល់ដែន.pdf
ទំហំ៖ 717.13KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2020-08-28ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖
ផ្សាយដោយ៖ លាត សុផាត
ការពិពណនា៖ រឿងមហាចោរនៅទល់ដែន គឺជារឿងប្រលោមលោកខ្មែរ​ បែបគុននិយម ដែលនិពន្ធដោយលោក សាង សាវ៉ាត បោះពុម្ពផ្សាយជាលើកដំបូង នៅព.ស.ទី២៤៨៥ ត្រូវនឹងគ.ស.១៩៥៥៕
ចែករំលែក   57 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ