មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រវត្តិ អាចារ្យ ហែម ចៀវ.pdf
ទំហំ៖ 562.43KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-12-25ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ មី ឡងឌី
ការពិពណនា៖ សៀវភៅប្រវត្តិ អាចារ្យហែម ចៀវ ត្រូវបានសរសេរដោយខ្ញុំ មីឡងឌី។ សូមអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនានៃអក្ខរាវិរុទ្ធដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទ សូមអរគុណ!!!
ចែករំលែក   867 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ