មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  បណ្ដាំលោកតាក្រមង៉ុយ.pdf
ទំហំ៖ 558.18KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-12-25ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កំណាព្យ
ផ្សាយដោយ៖ មី ឡងឌី
ការពិពណនា៖ សៀវភៅបណ្ដាំលោកតាក្រមង៉ុយ ដែលជាអត្ថបទកំណាព្យនេះត្រូវបានសរសេរដោយខ្ញុំ មី ឡងឌី សម្រាប់ជាធម្មទាន។ សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំ។ សូមអរគុណ
ចែករំលែក   885 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ