មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រវត្តិរបស់លោកតាភិរម្យង៉ុយ.pdf
ទំហំ៖ 456.42KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-12-23ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ មី ឡងឌី
ការពិពណនា៖ សៀវភៅប្រវត្តិរបស់អ្នកព្រះភិរម្យភាសាអ៊ូ ហៅក្រមង៉ុយ ត្រូវបានសរសេរដោយខ្ញុំ មី ឡងឌី។ សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងអក្ខរាវិរុទ្ធត្រង់កន្លែងណាមួយដោយអចេទនា។ ជូនជាធម្មទាន
ចែករំលែក   817 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ