មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ឪពុកអ្នកមានបង្រៀនកូនអ្នកក្រ.pdf
ទំហំ៖ 9.55 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-10-04ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទស្សនៈវិជ្ជា
ផ្សាយដោយ៖ មី ឡងឌី
ការពិពណនា៖ បញ្ចូលដោយ មី ឡងឌី ។ សូមបញ្ជាក់៖ នេះមិនមែនជាកម្រងនិពន្ធឬអត្ថបទសរសេររបស់ខ្ញុំនោះទេ គ្រាន់តែជាការចែករំលែកស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះ។
ចែករំលែក   391 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ