មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  តម្លៃនៃជីវិតរបស់មនុស្ស.pdf
ទំហំ៖ 278.01KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-09-18ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ទស្សនៈវិជ្ជា
ផ្សាយដោយ៖ មី ឡងឌី
ការពិពណនា៖ តម្លៃនៃជីវិតរបស់មនុស្ស បង្កើតជា PDF មនុស្សរស់នៅត្រូវការមានតម្លៃដើម្បីនៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមមានសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរនឹងចុះសម្រុងជាមួយមនុស្សទូទៅ។ តើតម្លៃនៃជីវិតមានអីខ្លះ ?ចង់ដឹងច្បាស់ចូលអានទាំងអស់គ្នា។ ជូនពរលោកអ្នកមានសំណាងល្អ
ចែករំលែក   377 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ