មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  កែរូបភាពកម្មវិធី Photoshop CC khmer it.pdf
ទំហំ៖ 6.22 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-01-03ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ Rin Sopheak
ការពិពណនា៖ No
ចែករំលែក   2759 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ