មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Virusកុំព្យូទ័រ.pdf
ទំហំ៖ 6.40 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2018-01-03ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ Rin Sopheak
ការពិពណនា៖ ប្រសិនបើមានចម្ងល់សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល sopheakitcambo@gmail.com FB Sopheak Ctep FB សុភ័ក្ត្រកវី ស្មោះស្នេហ៏
ចែករំលែក   1711 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ