មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សង្រ្គាមលោកលើកទី២ (ឯកសារស្រាវជ្រាវ).pdf
ទំហំ៖ 512.02KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-12-03ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ផ្សាយដោយ៖ Nom Komsan
ការពិពណនា៖ សូមអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើឯកសារដែលបានបង្ហាញខាងលើនេះមានភាពខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណា ហើយសូមចូលរួមបំពេញបន្ថែមទាំងអស់គ្នា
ចែករំលែក   1670 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ