មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Pronunciation of "ED" .pdf
ទំហំ៖ 36.51KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-12-03ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ភាសា
ផ្សាយដោយ៖ Nom Komsan
ការពិពណនា៖ បើមានកុំហុសត្រង់ណាសូមមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែម ដើម្បីឲ្យឯកសារនេះក្លាយជាឯកសារដែលមានភាពសមស្រប
ចែករំលែក   597 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ