មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Vietnamese-Basic_Text_Part-1.pdf
ទំហំ៖ 10.11 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-10-13ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ភាសា
ផ្សាយដោយ៖ កឹម រតនា
ការពិពណនា៖ Learn Vietnamese language...
ចែករំលែក   902 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ