មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ៨ សំណួរដែលអ្នកចៀសមិនផុត ពេលទៅសម្ភាសន៍ការងារ.docx
ទំហំ៖ 20.05KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-14ប្រភេទជា៖ docxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ឯកសារស្រាវជ្រាវ
ផ្សាយដោយ៖ អ៊ុង វ៉េងហួត
ចែករំលែក   1086 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ