មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ព្រះត្រៃបិដកបាឡី និងសេខក្ដីប្រែជាភាសាខ្មែរ វិនយបិដក ភិក្ខុនីវភង្គ បច្ចេកភាគ ៥.pdf
ទំហំ៖ 2.92 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2017-07-07ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ លទ្ធិ និងសាសនា
ផ្សាយដោយ៖ សុបិនអាក្រក់ ចុងក្រោយ
ចែករំលែក   348 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ