មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  សិក្សាភាសាកូរ៉េ-ខ្មែរ វគ្គដំបូង.doc
ទំហំ៖ 1.55 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2016-12-29ប្រភេទជា៖ docមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​សិក្សាភាសាកកូរ៉េ-ខ្មែរ
ផ្សាយដោយ៖ សួ សែន
ការពិពណនា៖ ឯកសារនេះបានសម្រង់ចេញពីគេហទំព័រ http://sereyvath.blogspot.com/ សូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់ផេក ដែលខ្ញុំបាទបានថតចម្លងដោយមិនបានស្នើសុំ និង ទទួលបានការអនុញ្ញតិជាមុន ។
ចែករំលែក   1602 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ