មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  បង្គុំបច្ចេកទេសដាំដុះសណ្តែកបាយលើដីល្បាយខ្សាច់.pdf
ទំហំ៖ 595.41KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2016-01-18ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កសិកម្ម
ផ្សាយដោយ៖ Eng Vannak
ការពិពណនា៖ បង្គុំបច្ចេកទេសដាំដុះសណ្តែកបាយលើដីល្បាយខ្សាច់ក្រោយប្រមូលផលស្រូវវស្សា
ចែករំលែក   987 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ