មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Dictionary IT.pdf
ទំហំ៖ 2.65 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2014-08-22ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ ​វចនានុក្រមអង់គ្លេស
ផ្សាយដោយ៖ Noem Sinath
ចែករំលែក   422 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ