មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ការបម្លែងរូបភាព ទៅជា Vector យ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល.pdf
ទំហំ៖ 183.84KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-09-19ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ចែករំលែក   1107 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ