មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  Sumary Mikrotik.pdf
ទំហំ៖ 1.80 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-26ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ កែវ ឆោមរិទ្ធ
ការពិពណនា៖ Mikrotik គឹជាកម្មវិធីមួយសំរាប់ការគ្រប់គ្រងបណ្តាញ Internetុំ អត្ថប្រយោជន៍ៈ អាច Block Website, Limit Speed Download/Upload To Client.......................
ចែករំលែក   1195 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ