មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  រូបមន្តប្រូបាបខ្មែរ.pdf
ទំហំ៖ 2.45 MB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-18ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គណិតវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ ឈិត ករុណា
ការពិពណនា៖ រង់ចាំអានសៀវភៅប្រូបាបខ្មែរនេះដែលហ្នឹងបោះពុម្ភផ្សាយនៅពេលក្រោយ
ចែករំលែក   1068 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ