មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ពិន្ទុFoundation in IT.pdf
ទំហំ៖ 43.29KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-16ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ កុំព្យូទ័រ
ផ្សាយដោយ៖ ឈឿ ឆេងលី
ចែករំលែក   856 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ