មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស សម្រាប់ថ្នាក់ទី១០.pdf
ទំហំ៖ 978.18KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-08-11ប្រភេទជា៖ pdfមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ គណិតវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ ស៊ិម វណ្ណដេ
ការពិពណនា៖ ដោយលោកគ្រូ លឹម ផល្គុន
ចែករំលែក   650 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ