មុខវិជ្ជាដែលទាក់ទង
អ្នកចុះឈ្មោះថ្មី
រកយើងនៅហ្វេសប៊ុក
ព័ត៌មានស្ដីអំពីឯកសារ
  ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ(OS) ទូទៅ.pptx
ទំហំ៖ 619.96KB កាលបរិច្ឆេទ៖ 2012-07-09ប្រភេទជា៖ pptxមុខវិជ្ជាទាក់ទង៖ បច្ចេកវិទ្យា
ផ្សាយដោយ៖ ឈុន ឡុង
ការពិពណនា៖ សូមអរគុណ​! មិត្តភ័ក្តិរបស់​ខ្ញុំ​ដែល​បាន​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​យល់​នឹង​បកប្រែ​ទាំងអស់គ្នា! សង្ឃឹម​ថាប្រិយមិត្ត​អ្នក​អាន​នឹង​អធ្យាស្រ័យ​ចំពោះ​ការ​បកប្រែ​ដែល​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​ ឫ ពិបាក​ក្នុង​ការយល់ ! នេះគឺ​ជាប្លុក​ផ្ទាល់របស់​ខ្ញុំhttp://sorryit.blogspot.com/
ចែករំលែក   1437 Views
ផ្ដល់យោបល់លើឯកសារ